nieruchomość notariusz, notariusz libelta, notariusz poznań, notariusz w poznaniu

Rozważania poniższe dotyczą spółki komandytowej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (polskiej), której jednym z udziałowców jest cudzoziemiec i która zamierza nabyć własność lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Dla omawianego zagadnienia znaczenie mają przepisy następujących ustaw: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Punktem wyjścia jest ustawa O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, która w art. 1 ust. 2 stanowi iż Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

 1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
 3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.
 5. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).

Nabyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy jest nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa jej użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia prawnego. Spółka komandytowa jest niewątpliwie spółką handlową, nieposiadającą osobowości prawnej (ułomną), w naszych rozważaniach – mająca siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w której jeden przynajmniej z jej wspólników jest cudzoziemcem.

Tak więc zgodnie z cytowanym wyżej przepisem ustawy O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, najistotniejsza z punktu widzenia posiadania zgody Ministra na nabycie nieruchomości wydaje się kwestia ustalenia, czy spółka jest „kontrolowana” bezpośrednio czy pośrednio przez cudzoziemców. Pojęcie „kontrolowana” zdefiniowane zostało w ustawie O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz zgodnie z jej postanowieniami, w ustawie Kodeks spółek handlowych. Dla naszego przykładu najważniejsze (fundamentalne) wydaje się zinterpretowanie pojęcia „cudzoziemca dysponującego bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów”, gdyż taka spółka jest traktowana przez ustawę jako cudzoziemiec mający obowiązek uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości. W spółce komandytowej nie ma organów, a więc nie ma Walnego Zgromadzenia czy Zgromadzenia Wspólników. Decyzje wspólników podejmowane są poprzez głosowanie.

Pamiętać także należy, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, a konkretnie przepisów o spółce jawnej, które należy stawać „odpowiednio” do spółek komandytowych, decyzje te mogą dotyczyć spraw: „nieprzekaczających zwykłych czynności” lub „przekraczających zwykły zakres czynności”. Jeżeli chodzi o te pierwsze, to do podjęcia uchwały wymagana jest zgoda wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki, a więc nie wszystkich jej wspólników, natomiast w zakresie tych drugich – to do podjęcia uchwały wymagana jest zgoda wszystkich wspólników spółki. Na pewno nabycie nieruchomości czy wieczystego prawa jej użytkowania jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności.

Tak więc moim zdaniem, w naszym przykładzie, dla określenia pojęcia „kontrolowana” roztrzygające wydają się być postanowienia umowy spółki komandytowej, określające sposób głosowania (czy wspólnik będący cudzoziemcem ma 50% czy więcej niż 50% głosów). Jeżeli ma on więcej niż 50% głosów, na nabycie nieruchomości wymagana będzie zgoda Ministra. Należy także pamiętać, że zgodnie z postanowieniami ustawy O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nabycie wbrew przepisom ustawy objęte jest sankcją nieważności.. W związku z tym, aby mieć pewność, że czynność nabycia nieruchomości przez taką spółkę jest ważna, należy doprowadzić do odpowiedniego zapisu w umowie spółki, który nie dawałby wspólnikowi zagranicznemu więcej niż 50% głosów. Pamiętać także należy, że zmiana umowy spółki komandytowej dochodzi skutku dopiero w momencie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nabycie nieruchomości przez spółkę komandytową której udziałowcem jest cudzoziemiec
4 votes, 4.00 avg. rating (79% score)
14 Komentarze
 • Dodane przez Agata Marzec 22, 2015 at 3:26 pm

  Aktualnie stosowanie art. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zostało znacznie ograniczone przez art. 8 powołanej ustawy. Spółka z siedzibą w PL niezaleznie od tego kto jest jej wspólnikiem nie musi mieć zezwolenia na nabycie nieruchomości jako przedsiębiorca obszaru EOG.

  Reply
 • Dodane przez Adam Sierpień 23, 2018 at 7:01 am

  Dzien dobry, Tylko skad sprzedajacy mieszkanie ma wiedziec ze taka uchwala na kupno zostala podjeta faktycznie? Przypuscmy ze notariusz potwierdzil ze zostala ale ja tego dokumentu nie widzialem. Po sprzedazy okazuje np. sie ze nie bylo takiej uchwaly o zakupie nieruchomosci i co to oznacza do sprzedajacego ktory splacil juz kredyt hipoteczny za mieszkanie? Prosze o odpowiedz. Pozdrawiam, Adam

  Reply
 • Dodane przez Smithk583 Październik 5, 2018 at 11:28 am

  permethrin toxicity in cats bessant efeaddggafcbkekd

  Reply
 • Dodane przez Pharme429 Październik 6, 2018 at 4:18 am
 • Dodane przez cialis_cheap Październik 7, 2018 at 1:37 pm

Zostaw odpowiedź