image_15

Uwaga natury ogólnej, zgodnie z art. 80 § 3. Prawa o notariacie „Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Tak więc w proszę pamiętać, że notariusz jest zobowiązany nieodpłatnie udzielać klientom kancelarii wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z czynnościami notarialnymi, których chcieli by dokonać za pośrednictwem Kancelarii.

Rozważania poniższe dotyczą kwestii uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek udzielanych przez watowców lub pomiędzy watowcami. W tej materii zastosowanie znajdują przepisy ustaw: Kodeks cywilny, O podatku od czynności cywilnoprawnych oraz O podatku od towarów i usług. Generalnie udzielenie pożyczki zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest umową nazwaną i co ważne realną. Dochodzi ona do skutku po wypłacie pożyczanej kwoty. Aspekt podatkowy tej umowy uregulowany jest w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej pcc). Co do zasady każda pożyczka opodatkowana jest podatkiem pcc w wysokości 2%, chyba że ustawa przewiduje zwolnienie.

notariusz poznań, notariusz, podatek

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem i linią interpretacyjną Urzędów Skarbowych w sytuacji, w której pożyczka udzielana jest przez podmiot (osobę fizyczną lub prawną) której przedmiot działalności obejmuje możliwość udzielania pożyczek, pożyczka jest więc udzielana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zastosowanie znajduje zapis art. 2 ust. 4 Ustawy O podatku od czynności cywilnoprawnych który stanowi, że: nie podlegają podatkowi (pcc)  czynności cywilnoprawne (w naszym przypadku umowa pożyczki)  opodatkowane podatkiem od towarów i usług; zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkami w przepisie wskazanymi (nie ma w śród nich pożyczki).

Tak więc w sytuacji udzielania pożyczki pomiędzy stronami które są (obie lub jedna z nich) watowcami, to niezależnie od tego, czy płacą one podatek vat od tej transakcji czy są z niego zwolnione, pożyczka nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawieranej przez watowca
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

Zostaw odpowiedź