notariusz poznań nowowiejskiego, notariusz opinie, notariusze kontakt, opinie o notariuszach, opinie o notariuszach prawo, opinie o notariuszach rozwód, kto opinie o notariuszach

Rozważania poniższe dotyczą bardzo ważnej kwestii przyjęcia lub odrzucenia przez spadkobiercę spadku, uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Spadkobiercy dziedziczą spadek od chwili śmierci spadkodawcy. Zgodnie z prawem polskim, śmierć jest momentem otwarcia spadku. Ale aby zostać spadkobiercą, należy spadek przyjąć. Zgodnie z prawem polskim (Kodeks cywilny) spadkobierca ma 6 miesięczny termin, liczony od momentu w którym dowiedział się o dziedziczeniu (śmierci spadkodawcy), do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Po upływie 6 miesięcy:

 1. spadkobierca pełnoletni przyjmuje spadek wprost,
 2. spadkobierca małoletni przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Co oznaczają przytoczone powyżej pojęcia. Otóż w sytuacji, w której spadkobierca przyjmuje spadek, może to uczynić:

 • wprost, czyli z przyjęciem pełnej odpowiedzialności za spłatę długów spadkowych także ze swojego już posiadanego majątku oraz oczywiście majątkiem spadkowym,
 • z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za spłatę długów spadkowych tylko do majątku znajdującego się w spadku, nie odpowiada za to już swoim już posiadanym majątkiem. Należy jednak pamiętać, że spis inwentarza dokonywany jest przez komornika sądowego i oczywiście wiąże się z określonymi kosztami. Zlecenia spisu dokonuje sąd spadku (właściwy Sąd Rejonowy).

Spadkobierca ma oczywiście i drugie wyjście, może mianowicie spadek odrzucić. Jeżeli decyduje się na odrzucenie spadku, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego traktowany jest tak, jak by nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w jego miejsce wchodzą jego następni (dzieci, wnuki itd.). W tej sytuacji oczywiście pojawia się problem terminu do ewentualnego odrzucenia spadku przez spadkobierców, którzy dziedziczą w miejsce ich wstępnego (odrzucającego) spadek. Termin ten dla tych osób wynosi 6 miesięcy i liczony jest od momentu, w który dowiedział się o odrzuceniu przez swojego ojca/dziadka itd. spadku.

Osobną, ale bardzo ważną kwestią jest odrzucenie spadku przez osobę małoletnią. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czynność odrzucenia spadku w imieniu małoletniego jest określana jako „czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego”, a więc oświadczenia woli nie może złożyć małoletni, a za niego oświadczenie składają jego przedstawiciele ustawowi (przeważnie rodzice), przy czym do jego złożenia potrzebna jest uprzednia zgoda Sądu Opiekuńczego, pod rygorem nieważności. Pamiętać więc należy, że rodzice muszą zmieścić się w czasie 6 miesięcy przewidzianym przez przepisy na odrzucenie spadku z wystąpieniem do Sądu o zgodę i uprawomocnienie się jej.  Niestety zgodnie z orzecznictwem i procedurą, wniosek do Sądu można złożyć dopiero po odrzuceniu spadku przez poprzednika, a złożenie tego wniosku nie przerywa terminu do odrzucenia przez małoletniego.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku
2 votes, 3.00 avg. rating (66% score)
3 Komentarze
 • Dodane przez Anna Styczeń 13, 2015 at 12:50 pm

  Złożenie wniosku do Sądu Opiekuńczego o wydanie postanowienia zezwalającego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, jednak przerywa bieg terminu do odrzucenia spadku, a po uprawomocnieniu się postanowienia - termin biegnie dalej (postanowienie SN z dnia 20.11.2013r., Sygn. akt I CSK 329/13).

  Reply
 • Dodane przez Sprawdzone Usługi Lipiec 29, 2018 at 4:12 pm

  Czynności notarialne powierzyliśmy http://www.notariusz-lukasik.pl/! Gorąco polecamy.

  Reply
 • Dodane przez olin Wrzesień 26, 2018 at 5:16 pm

  czy nadal jest tak że jak się spóźni z wnioskiem o odrzucenie spadku (bo ja nie bardzo rozumiem datę tej nowelizacji jak tu: https://www.eporady24.pl/spoznienie-sie-z-wnioskiem-o-odrzucenie-spadku,pytania,5,24,20128.html ) to trzeba przyjąć spadek z długami? :( mamy kłopoty z terminami i bardzo obawiam sę takiej sytuacji...

  Reply

Zostaw odpowiedź