Telefon

+48 (61) 852-34-11

Kancelaria ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. K. Libelta 1a od roku 1990, czyli od czasu, w którym nastąpiła pierwsza systemowa zmiana prawa o notariacie. Dała ona notariuszom możliwość samodzielnego prowadzenia kancelarii (a nie w ramach Państwowych Biur Notarialnych). W tym czasie nosiła nazwę Indywidualnej Kancelarii Notarialnej nr 21 w Poznaniu. Wystąpiłem więc do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie pierwszej w Poznaniu (a dwudziestej pierwszej w Polsce) takiej kancelarii. Uzyskałem odpowiedź pozytywną, Indywidualną kancelarię prowadziłem do roku 1992, czyli przez dwa lata, tj. do momentu całkowitej prywatyzacji zawodu notariusza, związanej z uchwaleniem zupełnie nowej ustawy dotyczącej prawa o notariacie. Właśnie w roku 1992 Indywidualna Kancelaria przekształcona została w prywatną i w takiej formie funkcjonuje do dzisiaj.

Olaf Peretiatkowicz
Notariusz

Personel

Rejent – Olaf Peretiatkowicz

 • Rok 1985 – ukończony Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rok 1987 – ukończenie aplikacji notarialnej
 • Rok 1988 – powołanie na asesora notarialnego w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Rok 1989 – egzamin notarialny i powołanie na notariusza
 • Rok 1990 – utworzenie Indywidualnej Kancelarii Notarialnej Nr 21 w Poznaniu
 • Rok 1992 – utworzenie Kancelarii Notarialnej w dzisiejszym kształcie ustrojowym

Pracownicy kancelarii

 • Agnieszka Joanna Polcyn
 • mgr Jan Dasiewicz – absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Natalia Marciniak – absolwentka administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Monika Ostojska – studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Dasiewicz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ważne dla Klienta Kancelarii

Uwaga natury ogólnej, zgodnie z art. 80 § 3. Prawa o notariacie „Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Tak więc w proszę pamiętać, że notariusz jest zobowiązany nieodpłatnie udzielać klientom kancelarii wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z czynnościami notarialnymi, których chcieli by dokonać za pośrednictwem Kancelarii.

Szybki kontakt

Telefon: +48 (61) 852-34-11

E-mail: peretiat@rejent.poznan.pl