Telefon

+48 (61) 852-34-11

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 – Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe.

Wysokość należnych podatków i opłat sądowych jest określona przez właściwe przepisy prawa, natomiast pobierane wynagrodzenie określone jest przepisami rozporządzenia który daje możliwość negocjacji jego wysokości.

Ważne dla Klienta Kancelarii

Uwaga natury ogólnej, zgodnie z art. 80 § 3. Prawa o notariacie „Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Tak więc w proszę pamiętać, że notariusz jest zobowiązany nieodpłatnie udzielać klientom kancelarii wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z czynnościami notarialnymi, których chcieli by dokonać za pośrednictwem Kancelarii.

Szybki kontakt

Telefon: +48 (61) 852-34-11

E-mail: peretiat@rejent.poznan.pl