Telefon

+48 (61) 852-34-11

W zakres naszych usług wchodzą:

  • współpraca z tłumaczami przysięgłymi w zakresie tłumaczenia symultanicznego, jak i przysięgłego tłumaczenia dokumentów,
  • sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • prowadzenie konta depozytowego tj. przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów oświadczeń, umów, porozumień, ugód, innych dokumentów,
  • sporządzanie i dokumentowanie czynności wynikających z innych przepisów,
  • bezpłatne informacje w zakresie dokonywanych czynności,
  • dokonywanie czynności notarialnych także poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Uwaga!

Uprzejmie informujemy Klientów Kancelarii, że zbierane i przetwarzane na potrzeby dokonywanych przez Państwa w Kancelarii czynności prawnych dane osobowe są przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm) przez notariusza Olafa Peretiatkowicza, którego siedziba Kancelarii mieści się w 61-706 Poznań, ul K. Libelta 1a, a odbiorcami tych danych będą ewentualnie strony dokonywanych czynności, podmioty publicznoprawne, ubezpieczeniowe, spółdzielcze, bankowe. Jednocześnie informujemy iż Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom tylko w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa nie stanowią inaczej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, chyba że ich podanie nakazane jest obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.

 

 

Ważne dla Klienta Kancelarii

Uwaga natury ogólnej, zgodnie z art. 80 § 3. Prawa o notariacie „Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Tak więc w proszę pamiętać, że notariusz jest zobowiązany nieodpłatnie udzielać klientom kancelarii wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z czynnościami notarialnymi, których chcieli by dokonać za pośrednictwem Kancelarii.

Szybki kontakt

Telefon: +48 (61) 852-34-11

E-mail: peretiat@rejent.poznan.pl